Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannamaija Oinonen ja Kati Lahtinen.

Päätös

Valittiin Hannamaija Oinonen ja Kati Lahtinen.

Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestystä muutettavaksi siten, että § 9 siirretään käsiteltäväksi § 2 jälkeen. Lautakunta hyväksyi käsittelyjärjestyksen muuttamisen.