Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Perusopetuksen oppilaan määräaikainen erottaminen

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24