Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Mahnalan Ympäristökoulun irtaimen omaisuuden myynti

HMKDno-2021-24

Valmistelija

  • Elina Silomäki, talous- ja hallintoasiantuntija, elina.silomaki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Mahnalan Ympäristökoulun vanhan koulurakennuksen peruskorjaus on alkamassa. Rehtori Annukka Alpin suunnitelma vanhan koulurakennuksen irtaimiston käytöstä on seuraava:

Vanhan koulurakennuksen irtaimistoa myydään kirpputorilla 16.1.2021 koronarajoituksia noudattaen. Myynnissä on vähäinen määrä mm. kirjoja ja teknisessä työssä käytettyjä vanhoja työkaluja. Kirpputorin tuotto käytetään Mahnalan Ympäristökoulun oppilaiden hyväksi.

Hallintosäännön 91 § kohdan 8. mukaan lautakuntien yleisiin tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu päättää irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myynnistä, luovutuksesta, vuokrauksesta ja muusta käytöstä. Aikataulusyistä kirpputori täytyi järjestää ennen lautakunnan kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää Mahnalan Ympäristökoulun vanhan koulurakennuksen irtaimiston myynnistä rehtorin suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Keskustelun aikana Jouni Lampinen esitti, että päätösehdotusta ei hyväksytä. Lisäksi asiasta on laadittava selvitys ja asianosaisille tulee aiheutua seuraamukset väärästä menettelytavasta. Esitystä ei kannatettu.

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Jouni Lampinen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Mirka Löf poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.25.

Tiedoksi

Mahnalan Ympäristökoulun rehtori Alppi