Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialistalle §:t: 

Kokous pidetään sähköisenä kokouksena siten, että yhteys on Teams-järjestelmän kautta ja kokousmenettely CaseM-järjestelmällä. Hallintosäännön 8 § mahdollistaa kokouksen pitämisen sähköisenä.

Päätös

Todettiin.