Sivistyslautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Viranhaltijoiden päätösluettelo

Kuvaus

Sivistyspalvelut, viranhaltijapäätökset ajalta 21.6-18.8.2021

Sivistysjohtaja
24.6.2021 § 6 Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas, käyttöoikeudet
10.8.2021 § 8 Tutkimuslupa "Lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytyminen Suomessa"
12.8.2021 § 9 Koordinoivan erityisopettajan nimittäminen lukuvuodeksi 2021-2022
 

Elämänlaatupalvelujen esimies
20.7.2021 § 16 Hanketyöntekijän valinta

Liikuntakoordinaattori
21.6.2021 § 3 Liikuntasalien käyttövuorot 2021-2022

Lukion rehtori
9.8.2021 § 12 Määräaikainen koulusihteeri F.E.Sillanpään lukioon
9.8.2021 § 13 Vararehtorin nimeäminen F.E.Sillanpään lukioon
18.8.2021 § 15 Koulusihteerin valinta F.E.Sillanpään lukioon määräajaksi

Yhteiskoulun rehtori
24.6.2021 § 26 Tuntiopettajan palkkaaminen Hämeenkyrön Yhteiskouluun ja F.E.Sillanpään lukioon määräajaksi
29.6.2021 § 28 Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmään määräajaksi
30.6.2021 § 29 Koulunkäynninohjaajan sijaisen palkkaaminen Hämeenkyrön Yhteiskouluun
21.7.2021 § 30 Koulunkäynninohjaajan sijaisen palkkaaminen määräajaksi
21.7.2021 § 31 Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen
26.7.2021 § 33 Yhteiskoulun määräaikainen oppilaidenohjaaja
17.8.2021 § 35 Kyröskartanon lastensuojelulaitoksen erityisopettajan siirtyminen valmistavan opetuksen opettajaksi Hämeenkyrön Yhteiskoululle
16.8.2021 § 36 Kyröskartanon ohjaajan siirtyminen Hämeenkyrön Yhteiskoulun valmistavaan opetukseen

Kyröskosken koulun rehtori
31.7.2021 § 3 Luokanopettajan ottaminen

Mahnalan Ympäristökoulun rehtori
30.6.2021 § 7 Luokanopettajan viransijaisuus
8.8.2021 § 8 Henkilökohtaiset koulunkäynninohjaajat
8.8.2021 § 9 Määräaikainen koulunkäynninohjaaja

Heinijärven koulun rehtori
20.7.2021 § 2 Määräaikainen esiluokan opettaja

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätösluettelot tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.