Sivistyslautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Talouden seuranta

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, talous- ja hallintopäällikkö, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi

Kuvaus

Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus.

Talouden toteutuminen esitellään kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta käy läpi talouden tilanteen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.