Sivistyslautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Sivistyslautakunnan kokousajat 2021

HMKDno-2021-188

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, talous- ja hallintopäällikkö, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnan toimielinten kokousmenettelystä on määräykset Hämeenkyrön kunnan hallintosäännössä. Hallintosäännön § 3 mukaan ”Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.” 

Sivistyslautakunnan kokouspäivät syksyllä 2021.

  • 1.9.
  • 13.10. 
  • 24.11.
  • joulukuussa tarpeen mukaan

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lautakunnan syksyn 2021 kokousaikataulun.

Asian käsittely

Esittelijän ehdotuksesta joulukuun kokouspäiväksi valitaan 15.12.2021 ja kokous pidetään tarpeen mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, sivistyspalvelut: vastuualueiden esimiehet