Sivistyslautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tommi Hollo ja Jarmo Järvinen.

Sivistyslautakunnan pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti, kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, kuitenkin viimeistään viikon kuluttua kokouksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.