Sivistyslautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Päätösvalta hankinta-asioissa

HMKDno-2016-196

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, talous- ja hallintopäällikkö, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunta päättää alaisensa toiminnan osalta toimikausittain hankintavallan euromääräiset rajat. Hankintavallan rajat koskevat myös puitesopimuksia. Hallintosäännön 92 §:n mukaan vastuualueen esihenkilö tekee vastuualuetta koskevat sopimukset, sitoumukset ja hankinnat lautakunnan ohjeiden mukaisesti.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Matleena Ylitalo:

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa seuraavat päätösvallan rajaukset hankinta-asioissa lautakunnan toimikaudelle:

Vastuualueen esihenkilö

alle 10 000 euron hankinnat

Talous- ja hallintopäällikkö

alle 30 000 euron hankinnat

Sivistysjohtaja

alle 35 000 euron hankinnat

Sivistyslautakunta

35 000 euron ja sen ylittävät hankinnat

 

Hankintarajat ovat alv 0 %.

Hankintarajoissa ei ole muutosta lautakunnan edelliseen 26.8.2020 83 § päätökseen verrattuna.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä hankintarajat talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

talousjohtaja, sivistysjohtaja, vastualueiden esihenkilöt