Sivistyslautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Laskujen hyväksyminen

HMKDno-2021-434

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, talous- ja hallintopäällikkö, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 91 § mukaan lautakuntien ratkaisuvaltaan kuuluu päättää laskujen hyväksyjät. Hallintosäännön 92 § on säädetty, että vastuualueen esihenkilö tekee vastuualuetta koskevat sopimukset, sitoumukset ja hankinnat lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Laskujen joustava ja tarkoituksenmukainen käsittely edellyttää lisäksi, että sivistysjohtajalla sekä talous- ja hallintopäälliköllä on tarvittaessa oikeus hyväksyä kaikkien sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden laskut.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Matleena Ylitalo:

Sivistyslautakunta päättää, että

1. laskujen hyväksymisoikeus on vastuualueiden esihenkilöillä.

Vastuualue     

Vastuualueen esihenkilö

Hallintopalvelut

Talous- ja hallintopäällikkö

Esi- ja perusopetus

Heinijärven koulun rehtori

Kirkonkylän koulun rehtori

Kyröskosken koulun rehtori

Mahnalan ympäristökoulun rehtori

Yhteiskoulun rehtori

Lukiokoulutus

Lukion rehtori

Elämänlaatupalvelut

Elämänlaatupalveluiden esihenkilö

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen johtaja


2. Sivistysjohtajalla sekä talous- ja hallintopäälliköllä on tarvittaessa oikeus hyväksyä kaikkien sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden laskut.

3. Päätös koskee lautakunnan toimikautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

laskentapäällikkö, talousjohtaja, sivistysjohtaja, vastuualueiden esimiehet ja rehtorit