Sivistyslautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 LISÄPYKÄLÄ: Heinijärven koulun siirtyminen etäopetukseen määräajaksi (lisäpykälä)

HMKDno-2021-461

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi
  • Matleena Ylitalo, talous- ja hallintopäällikkö, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin lausunto:

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Tartuntatautilain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Tartuntatautilain 9 § mukaan Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin on otettava selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja sen levinneisyydestä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on kirjannut 31.8.2021 alueelliseen suositukseen opetusta koskien: Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä väliaikaisesti, jos paikallinen koronaepidemiatilanne edellyttää.

Hämeenkyrön kunnantartuntataudeista vastaavana lääkärinä olen todennut osoitetusti Heinijärven koululla viikolla 33 alkaneen laajan ja leviävän koronavirusepidemian. Tähän liittyen koronapositiivia oppilastapauksia on todettu luokissa 1., 2., 3., ja 6. Näiden lisäksi vaikutukset ovat ulottuneet varhaiskasvatukseen. Koronapositiivisten henkilöiden perheiden sisäisten jatkotartuntojen määrä on merkittävä (useita kymmeniä) ja osoitetut altistusmäärät koronapositiivisille ovat suuria. Yksilökohtaisissa tartuntatautilain mukaisilla rajoitustoimenpiteillä karanteeniin ja eritykseen asettamisilla on pyritty ennaltaehkäisemään yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä. Näistä toimista huolimatta uusia koronapositiivisia ilmentyy Heinijärven koulun oppilaisiin liittyen edelleen. Karanteenien ja eristysten eriaikainen loppuminen aiheuttaa paikallisen koronaepidemian näkökulmasta ilmeisen riskin tautitapausten ilmaantumiselle ja uusien jatkoaltistumisten mahdollisuuksille.

Paikallisen koronavirusepidemian laajuus huomioiden suosittelen tartuntatautien leviämisen ehkäisyn mukaisesti sivistyspalveluita asettamaan Heinijärven koulun luokkien 1. – 6. oppilaat etäopetukseen ajalle 3.9. – 10.9.2021.

Asia on esitelty ja käsitelty myös kunnan koronajohtoryhmässä 1.9.2021, mikä on todennut etäopetuksen perustelluksi ja tarpeelliseksi tartuntataudeista vastaavan lääkärin esityksen mukaisesti tartuntatautien leviämisen ehkäisyn vuoksi.

Hallintosäännön § 107 mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää toiminnan järjestämispaikoista, järjestämisen pääperiaatteista ja järjestämisajoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää Hämeenkyrön kunnan taruntataudeista vastaavan lääkärin lausunnon suosituksesta asettaa Heinijärven koulun luokkien 1.– 6. oppilaat etäopetukseen ajalle 3.9.–10.9.2021 ja edellyttää Heinijärven koulun rehtorin toimeenpanemaan päätöksen.

Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Heinijärven koulun rehtori, Heinijärven koulun koulusihteeri