Sivistyslautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Ilmoitusasiat  (kunnanhallituksen pöytäkirjat löytyvät kunnan nettisivuilta)

  1. Kunnanjohtajan vhp 24.6.2021; Otto-oikeuden käyttäminen; sivistyslautakunnan päätös 23.6.2021, 73 § (oheismateriaalina)
  2. Kunnanhallitus 14.6.2021 § 43; Valtuustoaloite 8/2020; maksuton varhaiskasvatus​​
  3. Kunnanhallitus 14.6.2021 § 45; Hallintosäännön päivitys 2021                                         
  4. Kunnanhallitus 28.6.2021 § 191; Esiopetuksen ja sitä täydentävän toiminnan järjestäminen
  5. Hämeenkyrön Nuorisovaltuuston pöytäkirja 9.8.2021 (pöytäkirja tallennettu teams sivistyslautakunta)
  6. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon (tallennettu teams sivistyslautakunta)
  7. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien, oppilaitoksen ylläpitäjien sekä kuntien tietojen tallentaminen Oppivelvollisuusrekisteriin (tallennettu teams sivistyslautakunta)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.