Sivistyslautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Esiopetusta täydentävän toiminnan asiakasmaksujen tarkistaminen

HMKDno-2019-105

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, talous- ja hallintopäällikkö, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi

Kuvaus

Esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut vastaavat varhaiskasvatuksen perimiä maksuja. Lautakunta päätti varhaiskasvatusmaksuihin ja tulorajoihin 28.4.2021 tehtyjen indeksitarkistusten perusteella tehdyt muutokset. Esiopetusta täydentävän toiminnan enimmäismaksu on 1.8.2021 alkaen 144 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Esiopetuksen täydentävästä toiminnasta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

Perheen henkilömäärä

Tuloraja 1.8.2021 euroa/kk

Maksuprosentti 1.8.2021

Korkeimman maksun tuloraja brutto/kk

2

2798

10,7%

5485

3

3610

10,7%

6297

4

4099

10,7%

6786

5

4588

10,7%

7275

6

5075

10,7%

7762

 

Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Matleena Ylitalo

Sivistyslautakunta päättää, että 1.8.2021 alkaen esiopetusta täydentävän toiminnan enimmäismaksu on 144 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 58 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 27 euroa. Perheen koko ja tulot vaikuttavat asiakasmaksuun yllä olevan taulukon mukaisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

alakoulujen rehtorit, Kirkonkylän koulun koulusihteeri