Perusturvalautakunta, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anna-Kaisa Immonen ja Eeva Mäkinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Kaisa Immonen ja Eeva Mäkinen.