Perusturvalautakunta, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Asian kiireellisyyden vuoksi perusturvalautakunnan puheenjohtajaan on oltu yhteydessä 5.2.2021.

Kokouksen esityslista on julkaistu sähköisesti 5.2.2021.

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.