Perusturvalautakunta, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Perusturvalautakunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen valtuustokaudella 2021-2025

HMKDno-2021-428

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 16 §

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu.

Hallintosääntö 19 §

Hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunnan pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti, kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.