Perusturvalautakunta, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Perusturvalautakunnan kokoukset syyskaudella 2021

HMKDno-2020-437

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Perusturvalautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi keskiviikkoisin klo 17.00 alkaen sosiaali- ja terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa. Syyskaudella 2021 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

29.9.

13.10.

24.11.

15.12.

Lisäksi talousarvioseminaari 6.10.

Jaoston kokous pidetään tarvittaessa, yleensä samana päivänä kuin perusturvalautakunnan kokous.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta pitää kokouksensa selosteessa mainitun aikataulun mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

ylilääkäri Parmanen, vammaispalveluiden päällikkö Kyröjoki, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala