Perusturvalautakunta, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Perusturvalautakunnan jaoston jäsenten valinta

HMKDno-2021-445

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 100 §:n mukaan perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu käsitellä ja päättää yksilöhuoltoasioissa tehdyt oikaisuvaatimukset ja maksujen taksojen mukaisisista palveluista tehdyt oikaisuvaatimukset. Hallintosäännön 101 §:n mukaan yksilöasioiden jaostossa on viisi (5) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Perusturvalautakunta valitsee jäsenet ja varajäsenet jaostoon sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenten ja varajäsenten on oltava lautakunnan varsinaisia tai varajäseniä.

Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Jaostoon tulee siten valita sekä jäseniksi että varajäseniksi vähintään 2 naista ja 2 miestä.

Jaosto kokoontuu tarvittaessa, yleensä perusturvalautakunnan kokouspäivinä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää

1) valita yksilöasioiden jaostoon 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

2) nimetä valittujen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös

Perusturvalautakunta päätti 

  1. valita yksilöasioiden jaostoon seuraavat jäsenet:

Ahola Mikko, varajäsen Korpijaakko Lauri

Card Mira, varajäsen Lahtinen Kati

Palomäki Riitta, varajäsen Löf Mirka

Potila Tuomas, varajäsen Mansikkamäki Pauliina

Soininen Virve, varajäsen Paavola Jukka

  1. nimetä puheenjohtajaksi Mikko Aholan ja varapuheenjohtajaksi Riitta Palomäen

Tiedoksi

jaoston jäsenet, luottamushenkilörekisteri/Myllymäki, luottamushenkilöpalkkiot/Vuorinen