Perusturvalautakunta, kokous 3.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Viranhaltijapäätökset

Kuvaus

Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 15.4.-25.5.2020 (tallennettu Virran työtilaan):

Vammaispalveluiden päällikkö

25.5.2020 § 1 Osallistuminen Henkilökohtainen budjetti -Pirkanmaa -hankkeeseen

25.5.2020 § 2 Kehitysvammaisten asumisyksiköiden palveluvastaavan Populus-päätösten hyväksyminen

Asumispalveluiden päällikkö

15.5.2020 § 1 Asumispalveluiden lähihoitajan toimen täyttäminen (vakanssinumero 3091)

15.5.2020 § 2 Asumispalveluiden lähihoitajan toimen täyttäminen (vakanssinumero 3040)

15.5.2002 § 3 Asumispalveluiden lähihoitajan toimen  täyttäminen (vakanssinumero 3074)

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.