Perusturvalautakunta, kokous 3.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Toimivalta hankinta-asioissa, perusturvapalvelut

HMKDno-2020-197

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunta päättää alaisensa toiminnan osalta toimikausittain hankintavallan euromääräiset rajat. Hankintavallan rajat koskevat myös puitesopimuksia.

Perusturvalautakunta on 30.8.2017 (§ 46) päättänyt siirtää tuotteen, tuoteryhmän, sopimuksen tai palvelun kertahankinnan päätösvallasta siten, että sosiaalijohtajalla ja ylilääkärillä on päätösvalta 10 000 -100 000 euron (alv 0 %) ja vastuualueiden päälliköillä alle 10 000 euron (alv 0 %) osalta. Tuolloin voimassa olleen hallituksen päätöksen mukaan kaikista yli 5 000 euron hankinnoista on ollut tehtävä päätös.

Edellä mainittu päätös ei vastaa enää nykyisiä virkanimikkeitä, joten päätös tulee päivittää. Lisäksi hallitus päätti 17.6.2019 (§ 102), että hankintaraja, jolloin hankinnasta on tehtävä viranhaltijapäätös, on 9 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää 1.6.2020 alkaen toimikaudekseen hankintavallan euromääräisistä (alv 0 %) rajoista seuraavasti:

- johtava sosiaalityöntekijä/sosiaalityön päällikkö, kotihoidon päällikkö, vammaispalvelujen päällikkö, asumispalveluiden päällikkö, johtava hoitaja päättävät hankinnoista talousarviomäärärahojen puitteissa 30.000 euroon asti

- ylilääkäri ja sosiaali- ja terveysjohtaja päättävät hankinnoista talousarviomäärärahojen puitteissa 200.000 euroon asti

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

perusturvapalveluiden vastuualueiden päälliköt