Perusturvalautakunta, kokous 3.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun palvelun yhteishankinta

HMKDno-2020-195

Valmistelija

  • Leena Kyröjoki, vammaispalveluiden palvelupäällikkö, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön perusturvalautakunta on 25.9.2019 § 52 päättänyt, että Hämeenkyrön kunta lähtee mukaan Pirkanmaan kuntien laajuiseen omais- ja perhehoidon sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen avun keskukseen. Hämeenkyrön kunta on sitoutunut hankkimaan keskukselta vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun työnantajamallin palveluita erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti. Sopimus Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan järjestämisestä yhteistoimintana 1.1.2020 alkaen on allekirjoitettu loppuvuonna 2019. Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat.

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 1.1.2020 alkaen on järjestetty henkilökohtaisen avun ohjaus ja neuvonta sekä tuki työnantajana toimimiseen palvelussa oleville asiakkaille ja kuntien työntekijöille. Sopimuksessa on lisäksi sitouduttu laajentamaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaa vaiheittain koskemaan henkilökohtaisen avun ostopalvelun ja palvelusetelin ohjausta. Sopimuksen mukaan vuoden 2020 aikana valmistellaan henkilökohtaisen avun ostopalvelun yhteishankintaa ja palvelusetelimallin yhteistä sääntökirjaa.  

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelun hankinta on tarkoitus toteuttaa Pirkanmaan kuntien yhteishankintana vuoden 2020 aikana. Vastuu henkilökohtaisen avun palvelutarpeen arviosta ja pää­tök­sen­teos­ta säilyy edelleen asiakkaan kotikunnalla. Henkilökohtaisen avun palvelun avulla voidaan toteuttaa myös vammaispalvelulain mukaista palveluasumista asiakkaan omaan kotiin.

Suunniteltu henkilökohtaisen avun palvelun yhteishankinnan sopimuskausi on 1.1.2021 – 31.12.2023 + mahdollisuus toistaiseksi voimassa olevaan optiokauteen. Tarjouspyynnön suunniteltu julkaisuaika on syyskuussa 2020. Tampereen kaupungin henkilökohtaisen avun palvelun hankinnan arvioitu volyymiarvo on noin 7 932 000 euroa/ vuosi. Tampereen volyymiarvio perustuu nykyisiin henkilökohtaisen avun sekä palveluasuminen omaan kotiin- palvelun toteumiin.

Hankintaan ovat todennäköisesti lähdössä mukaan kaikki Pirkanmaan kunnat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Mukaan lähtevät kunnat tekevät yhteishankinnan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 21 §:n tarkoittamalla tavalla. Tampereen kaupunki toteuttaa hankinnan omasta ja muiden kuntien puolesta. Tampereen kaupunki on tarkoitus valtuuttaa hallinnoimaan hankintamenettelyä muiden hankintayksiköiden puolesta. Hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä tullaan ilmoittamaan yhteishankintaan osalistuvat hankintayksiköt sekä kuvaamaan hankintaa koskeva päätöksentekomenettely.

Hämeenkyrössä vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua järjestetään tällä hetkellä työnantajamallilla ja ostopalveluna. Ostopalvelusopimus on laadittu Med Group Oy/ Onni Hoivan kanssa ja se on voimassa 31.1.2021 saakka. Tavoitteena on 1.2.2021 alkaen järjestää palvelut yhteishankinnalla. Hämeenkyrön kunnan arvio hankinnan volyymista on noin 75 000 euroa/ vuosi.

Oheismateriaalina on vaikutusten ennakkoarviointi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta 

  1. päättää, että Hämeenkyrön kunta osallistuu Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen laajenemissuunnitelman ja toimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti henkilökohtaisen avun yhteishankintaan 1.2.2021 alkaen.
  2. valtuuttaa Tampereen kaupungin hallinnoimaan henkilökohtaisen avun ostopalvelussa toteutettavaa hankintamenettelyä, tekemään asiassa Hämeenkyrön puolesta hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan hankinnassa mukana olevien kuntien puolesta tehtävät sopimukset hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen kaupunki/palvelujohtaja Maritta Närhi, Tampereen kaupunki/projektipäällikkö Milja Koljonen, Tampereen kaupunki/suunnittelija Emma Lindström, vammaispalvelujen päällikkö Leena Kyröjoki