Perusturvalautakunta, kokous 3.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Perusturvalautakunnan kokoukset 2020

HMKDno-2017-447

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoon kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Perusturvalautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi keskiviikkoisin klo 17.00 alkaen sosiaali- ja terveyskeskuksen ruokasalissa. Syyskaudella 2020 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

2.9.

7.10.

4.11.

9.12.

Jaoston kokous pidetään tarvittaessa, yleensä samana päivänä kuin perusturvalautakunnan kokous.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta pitää kokouksensa selosteessa mainitun aikataulun mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

perusturvapalveluiden vastuualueiden päälliköt