Perusturvalautakunta, kokous 3.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.