Perusturvalautakunta, kokous 3.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysjohtaja selostaa ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta merkitsee sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:

- taloustilanne, tilinpäätös 2019 ja arviointikertomus 2019

- hyvinvointikertomuksessa esiin nostettujen asioiden raportointi

- sote-valmistelun tilanne

- lasten ja nuorten hyvintointiohjelman, ikäohjelman ja mielenterveys- ja päihdeohjelman valmistelutilanne