Perusturvalautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.