Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen yhteistoimintasopimus 1.1.2021 alkaen

HMKDno-2019-382

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Kyröjoki, vammaispalveluiden palvelupäällikkö, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus on perustettu 1.1.2020. Hämeenkyrön perusturvalautakunta on 25.9.2019 § 52 päättänyt, että Hämeenkyrön kunta on mukana em. uudessa maakunnallisessa keskuksessa, jonka myötä perhehoidon yksikkö siis on laajentunut koskemaan myös henkilökohtaista apua ja omaishoitoa. Keskuksen toimintaa on kehitetty yhdessä kuntien lautakunnissa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Keskuksen toimintaa on tähän saakka ohjannut kaksi erillistä yhteistoimintasopimusta, joista toinen koskee Perhehoidon yksikön ja toinen Henkilökohtaisen avun yksikön toiminnan järjestämistä.

Keskuskokonaisuuden toiminnasta on nyt tehty yksi yhteinen yhteistoimintasopimus, johon on yhdistetty aikaisemmat erilliset sopimukset. Lisäksi sopimukseen on lisätty Pirkanmaan kuntien lautakunnissa aikaisemmin hyväksyttyjen henkilökohtaisen avun palveluseteli- ja ostopalvelumallilla järjestettyjen palvelujen koordinointivastuu.

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen yhteistoimintasopimuksella sovitaan Pirkanmaan kuntien kesken keskuksen toiminnan järjestämisestä yhteistoimintana.

Päivitetty yhteistoimintasopimus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota yhtä kalenterivuotta aiemmin, viimeistään edellisen vuoden viimeisenä päivänä (31.12.).

                           

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen yhteistoimintasopimuksen liitteineen 1.1.2021 alkaen
  2. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Leena Kyröjoki, vammaispalveluiden palvelupäällikkö, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Perusturvalautakunnan 9.12.2020 päätöksen jälkeen Tampereelta on ilmoitettu, että sopimuksesta oli jäänyt pois kohdasta kaksi toiseksi viimeisen kappaleen lopusta seuraava lause: "Näiden palvelujen etenemisestä ja yksityiskohdista sovitaan sopijapuolten kanssa erillisellä sopimuksella.” Kyseinen lause on nykyisessä sopimuksessa ja se ei muuta sopimuksen sisältöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää 

  1. hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen yhteistoimintasopimuksen liitteineen 1.1.2021 alkaen
  2. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen kaupunki/Katariina Somppi, vammaispalveluiden päällikkö Kyröjoki