Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Perusturvalautakunnan lausunto Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaavasta

HMKDno-2017-361

Valmistelija

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on asettanut Hämeenkyrön Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville 7.12.2020-15.2.2021 väliseksi ajaksi. Kaavasta pyydetään lausuntoa 15.2.2021 mennessä. Lausuntoaineistot ovat tutustuttavissa Hämeenkyrön kunnan nettisivuilla ja linkki materiaaliin on lähetetty lautakunnan jäsenille.

Perusturvapalveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta kaavalla ei ole vaikutusta. Terveydenhuollon palvelut toteutetaan neuvola- ja kouluterveydenhuollossa suunnitellusti nykyisellä mallilla eikä kaavasta aiheudu muutosta palveluntarpeeseen. Kaava-alue on pientalovaltainen eikä alueelle ole suunnitteilla esimerkiksi palveluasumisen yksikköjä. Väestörakenteen tasapainottamisen näkökulmasta kaava on tervetullut, mikäli alueelle saadaan työikäisiä ja lapsiperheitä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta antaa Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulman osayleiskaavasta selosteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaavoitus (kirjaamo)