Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Laskujen hyväksymisoikeudet 2021, perusturvapalvelut

HMKDno-2021-21

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 91 §:n mukaan lautakunnat päättävät laskujen hyväksyjät. Hyväksyjä vastaa, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikein, tavara, palvelu tai työ vastaanotettu, kirjanpidon merkinnät ovat oikein ja määrärahaa on käytettävissä.

Perusturvapalveluiden talouden rakenne muuttui 1.1.2021, minkä vuoksi laskujen hyväksymisoikeudet tulee päivittää.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää perusturvapalveluiden laskujen hyväksyjät seuraavasti:

Perusturvapalvelujen hallinto (kustannuspaikat 2010-2019): sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Soukko, hallinto- ja talousasiantuntija Tuula Nieminen

Terveydenhuollon vastuualue

Avosairaanhoito (kustannuspaikat 2090-2093): poliklinikan osastonhoitaja Päivi Leskinen, vastaava terveydenhoitaja Pia Turvala

Päihde- ja mielenterveyspalvelut (kustannuspaikat 2104-2115): psykiatrinen sairaanhoitaja Suvi Koskinen, poliklinikan osastonhoitaja Päivi Leskinen. Kustannuspaikat 2108-2109 voi hyväksyä myös sosiaalityön päällikkö Taija Jokimaa-Frusti ja kustannuspaikat 2113-2115 asumispalveluiden päällikkö Satu Vina.

Suun terveydenhuolto (kustannuspaikka 2310): vastaava hammaslääkäri Eija Lammi, suuhygienisti Essi Teronen

Erikoissairaanhoito (kustannuspaikat 2910-2920): ylilääkäri Tuomas Parmanen, apulaisylilääkäri Sonja Leppänen

Lisäksi ylilääkärillä on oikeus hyväksyä kaikkien terveydenhuollon kustannuspaikkojen laskut (kustannuspaikat 2090-2920).

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualue

Terveydenhoito (kustannsupaikat 3007-3009): vastaava terveydenhoitaja Pia Turvala, poliklinikan osastonhoitaja Päivi Leskinen

Aikuisten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut (kustannuspaikat 3013-3287): sosiaalityön päällikkö Taija Jokimaa-Frusti, sosiaalityöntekijä Milla Kinnunen. Kustannuspaikan 3014 voi hyväksyä myös sosiaalityön toimistosihteeri Virpi Pelttari, sosiaaliohjaaja Marjut Kankaanpää ja sosiaalityöntekijät tehtävänkuvansa mukaan.

Vammaispalvelut (kustannuspaikat 3325-3379): vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoki, vammaispalveluiden palveluvastaava Miia Reijomaa

Työllisyyspalvelut (kustannuspaikat 3385-3390): työllisyyspalveluiden päällikkö Hanna Rajakoski, vastaava työvalmentaja Ville Papu

Lisäksi sosiaalityön päälliköllä on oikeus hyväksyä kaikkien perhe- ja sosiaalipalvelujen kustannuspaikkojen laskut (kustannuspaikat 3007-3390).

Hoito- ja hoivatyön palvelujen vastuualue

Kotihoito (kustannuspaikat 3400-3480): kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen, kotihoidon palveluvastaava Jenni Kaipila

Asumispalvelut (kustannuspaikat 3931-3936): asumispalveluiden päällikkö Satu Vina, asumispalveluiden palveluvastaava Henna-Riikka Tomperi

Terveyskeskussairaala (kustannuspaikat 3960-3962): osastojen osastonhoitaja Sirkka Yli-Kyyny, osastojen apulaisosastonhoitaja Anne-Maria Rantanen

Täydentävät palvelut (kustannuspaikat 3970-3974): hoitotyönpäällikkö Kati Kola-Huhtala, osastojen osastonhoitaja Sirkka Yli-Kyyny.

Lisäksi hoitotyön päälliköllä on oikeus hyväksyä kaikkien hoito- ja hoivatyön palvelujen kustannuspaikkojen laskut (kustannuspaikat 3400-3974).

Investoinnit hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Soukko.

Kaikki perusturvapalveluiden laskut voi hyväksyä sosiaali- ja terveysjohtaja ja hallinto- ja talousasiantuntija sekä heidän varahenkilönsä.

Hyväksymisoikeus määräytyy tehtävän mukaan. Hyväksyjistä on informatiivisuuden vuoksi esitetty nimikkeen lisäksi nimet.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Laskujen hyväksyjät, maksuliikennesihteeri Anttila, palvelusihteeri Syrjänen