Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teams-järjestelmän kautta. Hallintosäännön 8 § mahdollistaa kokouksen pitämisen sähköisenä.

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.