Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Talousarvion käyttösuunnitelma 2021, perusturvapalvelut

HMKDno-2020-304

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valtuusto hyväksyi muutostalousarvion 26.4.2021.

Hallintosäännön 91 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvion käyttösuunnitelman. Hallintosäännön 116 §:n mukaan lautakunta voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmien muutoksista ilmoitetaan kunnanhalllitukselle.

Valtuustoon nähden sitova taso on palvelualueen nettomenot eli 35,6 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa on tehty määrärahasiirtoja vastuualueiden ja osavastuualueiden välillä. Henkilöstömäärärahoja on kohdennettu palvelualueen sisällä paremmin palvelun tarvetta vastaavalla tavalla. Palvelujen ostojen määrärahaa siirretään päihde- ja mielenterveyspalveluista vammaispalveluihin. Lisäksi hoito- ja hoivatyön vastuualueella ja  täydentävien palveluiden osavastuualueella olevan puhtaanapidon menot kohdennetaan palvelun käytön mukaan yksiköille kaikille vastuualueille.

Talousarvion käyttösuunnitelma on pykälän liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta

  1. hyväksyy liitteenä olevan perusturvapalveluiden talousarvion käyttösuunnitelman 2021
  2. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan tekemään käyttösuunnitelmaan muutoksia

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vastuualueiden ja osavastuualueiden esihenkilöt, taloussuunnittelija, talousjohtaja, kunnanhallitus