Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talouden seuranta

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.  

Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus. 

Tammi-huhtikuun toteumatilanne on käytettävissä 18.5.2021, joten se esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta käy läpi talouden tilanteen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.