Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Muutokset palveluissa kesällä 2021

HMKDno-2021-135

Valmistelija

  • Kati Kola-Huhtala, hoitotyön päällikkö, kati.kola-huhtala@hameenkyro.fi

Kuvaus

Aurinkorinteen päivätoiminta on ollut tartuntatautilain 58 §:n perusteella tehdyillä päätöksillä pääosin suljettuna 9.12.2020 -9.5.2021.

Hoito- ja hoivatyön vastuualueella hoitohenkilökunnan saatavuudessa vuosiloma- ja muihin sijaisuuksiin on haasteita. Hakemuksia avoimiin lähi- ja sairaanhoitajien sijaisuuksiin on tullut hyvin vähän. Hoitohenkilökunnan riittävyyden turvaamiseksi kotihoidossa toimintaa ja henkilökuntaa keskitetään 1.7-2.8.21 väliseksi ajaksi, jolloin Aurinkorinteen päivätoiminta pidetään suljettuna toiminnallisista syistä. Sulkuaikana Aurinkorinteellä hoidetaan toimintakyvyn perusteella vain välttämättömät kotihoidon palvelujen piirissä olevat asiakkaat. Muiden asiakkaiden osalta heidät ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Aurinkorinteen päivätoiminta on suljettuna 1.7.-2.8.2021 toiminnallisin perustein.

Päätös

Hyväksyttiin.