Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teams-järjestelmän kautta. Hallintosäännön 8 § mahdollistaa kokouksen pitämisen sähköisenä.

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.