Perusturvalautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelman 2020-2023 päivitys ja valvonnan raportointi 2020

HMKDno-2019-384

Valmistelija

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Kuvaus

Perusturvalautakunta hyväksyi 25.9.2019 Hämeenkyrön yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus- ja valvontasuunnitelaman. Palveluja valvotaan suunnitelman mukaisesti, ennakoivan valvonnan, sopimusvalvonnan, sopimusseurannan, suunnitelmallisen valvonnan, ennalta ilmoittamattomien käyntien sekä omavalvonnan keinoin. 

Ohjaus- ja valvontasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä perusturvalautakunta hyväksyi valvontakäyntien painopisteet vuodelle 2020. Ne olivat henkilöstömitoituksen ja -kelpoisuuksien tarkastelu suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen, lääkehoito ja siihen liittyvät prosessit sekä asiakkaan kuuleminen ja itsemääräämisoikeus. Valvonnan painopisteiden raportointi vuodelta 2020 on oheismateriaalina.

Ohjaus- ja valvontasuunnitelmaan esitetään joitakin teknisluonteisia korjauksia. Valvonnan vastuuhenkilöt kunnassa on päivitetty nykyisen organisaatiorakenteen mukaiseksi. Suunnitelma sisältää esityksen, että valvonnan painopisteet vuosina 2021-2023 ovat henkilöstömitoitus, lääkehoito ja asiakkaan kuuleminen ja itsemääräämisoikeus. Niistä raportoidaan perustuvalautakunnalle vuosittain.

Liitteenä on päivitetty ohjaus- ja valvontasuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää

  1. hyväksyä yksityisten sosiaalipalvelujen päivitetyn ohjaus- ja valvontasuunnitelman vuosille 2020-2023
  2. merkitä tiedoksi valvonnan painopisteiden raportoinnin vuodelta 2020

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

sosiaalityön päällikkö Jokimaa-Frusti, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala, asumispalveluiden päällikkö Vina, kotihoidon päällikkö Hiltunen, vs.vammaispalveluiden päällikkö Rättäri, toimistosihteeri Uppa