Perusturvalautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Viranhaltijapäätökset

Kuvaus

Perusturvalautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 13.1.- 9.2.2021. Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina.

Sosiaali- ja terveysjohtaja

8.2.2021 § 1 Tutkimuslupa Työterveyslaitoksen Tykydata -hankkeelle

Ylilääkäri

9.2.2021 § 3 Oire-EKG palvelun hankinta

Sosiaalityön päällikkö

22.1.2021 § 1 Sosiaalityöntekijä viran täyttäminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.