Perusturvalautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Toimivalta hankinta-asioissa, perusturvapalvelut

HMKDno-2021-81

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunta päättää alaisensa toiminnan osalta toimikausittain hankintavallan euromääräiset rajat. Hankintavallan rajat koskevat myös puitesopimuksia.

Perusturvalautakunta päätti 3.6.2020 § 45 hankintavallan euroomääräisistä (alv 0 %) rajoista toimikaudekseen. Vuoden 2020 syksyllä tehdyn organisaatiouudistuksen vuoksi päätös tulee päivittää nykyisen vastuualuejaon ja virkanimikkeiden mukaiseksi. Euromääräisiin toimivaltoihin ei esitetä muutosta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää, että

  1. talousarviomäärärahojen puitteissa vastuualueen päälliköt päättävät hankinnoista 30 000 euroon asti  ja sosiaali- ja terveysjohtaja ja ylilääkäri 200 000 euroon asti (alv 0 %)
  2. aiempi hankintojen toimivaltaa koskeva päätös kumotaan.

Tiedoksi

ylilääkäri Parmanen, sosiaalityön päällikkö Jokimaa-Frusti, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala, delegointirekisteri/Tenho