Perusturvalautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Sote-uudistuksen lainsäädäntömuutokset

HMKDno-2021-57

Valmistelija

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Kuvaus

Esitykset sote-uudistuksen lainsäädäntömuutoksista ovat lausuntokierroksella. Sosiaali- ja terveysjohtaja esittelee lakiluonnoksiin liittyvää Pirkanmaan maakuntavalmistelun tuottamaa materiaalia.

Hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen voi antaa lausunnon sähköisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta 26.2.20201 mennessä. 

Oheismateriaalina on tiivistelmät seuraavista lakiluonnoksista: laki hyvinvointialueista, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja voimaanpanolaki.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta käy keskustelun sote-lainsäädännön muutosesityksistä ja merkitsee tiedoksi sote-valmistelun tilanteen. 

Päätös

Hyväksyttiin.