Perusturvalautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannele Nordfors ja Jukka Paavola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Nordfors ja Jukka Paavola.