Perusturvalautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pauli Heleniuksen valtionperinnön käyttöselvitys 2020 ja käyttösuunnitelma 2021

HMKDno-2021-80

Valmistelija

  • Satu Vina, Asumispalveluiden päällikkö, satu.vina@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunta on saanut valtionperintönä Pauli Heleniuksen perinnön valtiokonttorin päätöksellä 2.4.2001. Päätöksen mukaan perintö on luovutettu kunnalle käytettäväksi vanhusten päivätoiminnan kehittämiseen. Perinnön alkupääoma on ollut 63 672,34 euroa.

Perintövarojen käyttöä valvoo perusturvalautakunta ja asumispalveluiden päällikkö tekee vuosittain lautakunnalle käyttöselvityksen edelliseltä vuodelta sekä käyttösuunnitelman alkavalle vuodelle. Vuoden 2020 käyttöselvityksen mukaan testamenttivaroja käytettiin 7 932,61 euroa.

Koronavirusepidemian vaikutusten vuoksi päiväaikaisten toimintojen kehittämiseen testamenttivaroja käytettiin suunniteltua vähemmän.

Perintövarojen pääoma 1.1.2021 on 13 570,46 euroa ja käyttösuunnitelman mukaan perintövarat käytetään loppuun vuoden 2021 aikana.

Perintövarojen käyttöselvitys vuodelta 2020 ja käyttösuunnitelma vuodelle 2021 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Pauli Heleniuksen valtionperinnön käyttöselvityksen 2020 ja käyttösuunnitelman 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

talous- ja hallintojohtaja Paloranta, laskentapäällikkö Salmela, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala, asumispalveluiden päällikkö Vina