Perusturvalautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kotihoidon myöntämisen perusteet

HMKDno-2021-73

Valmistelija

  • Sirpa Hiltunen, kotihoidon päällikkö, sirpa.hiltunen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Pirkanmaalla on käynnissä RAI-yhteistyöhanke 2020-2021, johon osallistuvat kaikki Pirkanmaan kunnat Tampereen toimiessa hankkeen vastuukuntana. Hankkeen tavoitteena on, että RAI-väline on käytössä koko Pirkanmaalla ikäihmisten palveluissa toimintakyvyn arvioinnin työkaluna sekä tiedolla johtamisen mahdollistajana. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt KOMAS (Kohti maakunnallista sotea) hankkeelle rahoituksen 1.7.2020 – 31.12.2021. Hankkeessa työskentelee yksi kokoaikainen projektisuunnittelija.

RAI-yhteistyöhankkeessa toimintaa kehitetään kuntien kesken vertaiskehittämisen teemalla hyödyntäen moniammatillisia työryhmiä, joissa on osallistujia kaikista Pirkanmaan kunnista. Osana hanketta on päivitetty Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeen aikana laadittuja kotihoidon kriteereitä.

Uudet kotihoidon myöntämisen perusteet sisältävät tietoa kotihoidon tarkoituksesta, kotihoidon palvelun myöntämisen edellytyksistä ja RAI-mittarien antamaa ohjeellista rajausta palvelun myöntämiseksi. Uudet kotihoidon myöntämisen perusteet tulevat asiakasohjaajien työkaluksi, kun he palvelutarpeen arviointiin liittyen tekevät päätöksen palvelujen myöntämisestä tai ohjaavat asiakasta muiden palvelujen piiriin. Kotihoidon myöntämisen perusteita hyödynnetään myös asiakkaan palvelujen jatkamista tai päättämistä arvioitaessa.

RAI-toimintakykyarvioinnin mittareista kotihoidon myöntämisen perusteissa huomioidaan Maple (palvelutarveluokka), ADLH (arkisuoriutuminen, perustoiminnot), IADLCH (arkisuoriutuminen, välinetoiminnot) ja CPS (kognitiomittari).  

Kotihoidon myöntämisen perusteet 1.4.2021 alkaen ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat kotihoidon myöntämisen perusteet 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kotihoidon päällikkö Hiltunen, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala