Perusturvalautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahaston käyttöselvitys 2020

HMKDno-2021-79

Valmistelija

  • Satu Vina, Asumispalveluiden päällikkö, satu.vina@hameenkyro.fi

Kuvaus

Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahasto perustuu heidän yhteiseen testamenttiinsa ja vuonna 1992 tehtyyn lahjoitukseen. Rahaston alkupääoma on ollut 400 000,00 markkaa.

Rahaston varoja käytetään Kurjenmäkikodin asukkaiden ja päivätoiminnan asiakkaiden virkistykseen ja elämänlaadun parantamiseen.

Talousjohtaja huolehtii varojen sijoittamisesta ja hänellä on käyttöoikeus varoihin. Testamenttivarojen käyttöä valvoo perusturvalautakunta ja asumispalveluiden päällikkö tekee vuosittain lautakunnalle käyttöselvityksen edelliseltä vuodelta sekä käyttösuunnitelman alkavalle vuodelle. Vuoden 2020 käyttöselvityksen mukaan testamenttivaroja käytettiin 3 815,08 euroa. Käyttösuunnitelman mukaan testamenttivarat on käytetty kokonaisuudessaan loppuun vuoden 2020 aikana.

Testamenttivarojen käyttöselvitys vuodelta 2020 on oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahaston käyttöselvityksen vuodelta 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumispalveluiden päällikkö Vina, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala, talous- ja hallintojohtaja Paloranta, laskentapäällikkö Salmela