Perusturvalautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Asumispalveluiden myöntämisen perusteet

HMKDno-2021-75

Valmistelija

  • Satu Vina, Asumispalveluiden päällikkö, satu.vina@hameenkyro.fi

Kuvaus

Pirkanmaalla on käynnissä RAI-yhteistyöhanke 2020­­-2021, johon osallistuvat kaikki Pirkanmaan kunnat Tampereen toimiessa hankkeen vastuukuntana.

Hankkeen tavoitteena on, että RAI-väline on käytössä koko Pirkanmaalla ikäihmisten palveluissa toimintakyvyn arvioinnin työkaluna sekä tiedolla johtamisen mahdollistajana. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt KOMAS (Kohti maakunnallista sotea) hankkeelle rahoituksen ajalle 1.7.2020–31.12.2021. Hankkeessa työskentelee yksi kokoaikainen projektisuunnittelija.

RAI-yhteistyöhankkeessa toimintaa kehitetään kuntien kesken vertaiskehittämisen teemalla hyödyntäen moniammatillisia työryhmiä, joissa on osallistujia kaikista Pirkanmaan kunnista. Osana hanketta on päivitetty Pirkanmaan Ikäneuvo -hankkeen aikana laadittuja asumispalveluiden kriteereitä.

Uudet asumispalveluiden myöntämisen perusteet sisältävät tietoa asumispalveluiden tarkoituksesta, asumispalveluiden myöntämisen edellytyksistä ja RAI-mittarien antamaa ohjeellista rajausta palvelun myöntämiseksi. Asumispalveluiden myöntämisen perusteet on laadittu sekä palveluasumiseen (ei ympärivuorokautinen hoiva) että tehostettuun palveluasumiseen (ympärivuorokautinen hoiva). Uudet perusteet tulevat moniammatillisten SAS-työryhmien (SAS= Suunnittele, Arvioi, Sijoita) työkaluksi ja avuksi viranhaltijoille, jotka tekevät asumispalvelupäätökset SAS-työryhmien esityksestä.

RAI-toimintakykyarvioinnin mittareista asumispalveluiden myöntämisen perusteissa huomioidaan Maple (palvelutarveluokka), ADLH (arkisuoriutuminen, perustoiminnot), IADLCH (arkisuoriutuminen, välinetoiminnot) ja CPS (kognitiomittari).  

Asumispalveluiden myöntämisen perusteet 1.4.2021 ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja, tarja.soukko@hameenkyro.fi

Perustuvalautakunta päättäää hyväksyä liittenä olevat asumispalveluiden myöntämisen perusteet 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asumispalveluiden päällikkö Vina, hoitotyön päällikkö Kola-Huhtala