Kunnanvaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Valtuustoaloite 5/2019; muovinkeräyspisteet Kirkonkylän ja Kyröskosken taajamiin

HMKDno-2019-217

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valtuuston kokouksessa 29.4.2019 jätti Hämeenkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä (aloitteen 1. allekirjoittaja Heimo Nordfors) valtuustoaloitteen muovinkeräyspisteiden järjestämiseksi Kirkonkylän ja Kyröskosken taajamiin.

"Suomessa kierrätettävän muovin määrä pyritään moninkertaistamaan vuoden 2025 loppuun mennessä. EU:n asettaman jätehierarkian mukaan jätteitä tulee vähentää, uudelleen käyttää, kierrättää ja hyötykäyttää. Yli kymmenen tuhannen asukkaan taajamiin (huom. ei kuntiin) Suomen Uusiomuovi Oy:llä on velvoite järjestää muovin keräyspisteet. Valitettavasti tämä velvoite ei koske ainakaan vielä kuntakohtaisesti.
Monen kuntalaisen suusta olemme kuulleet toiveen saada muovin keräyspisteet myös Hämeenkyröön. Tämä sopii jo imagollisestikin Pirkanmaan Vihreälle Helmelle.
Hämeenkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa olla ajassa mukana ja esittää valtuustoaloitteen muovinkeräyspisteiden järjestämiseksi Kirkonkylän ja Kyröskosken taajamiin.
"
- - -

Ympäristötarkastajan lausunto:

Valtuustoryhmän aloite on hyvin ajankohtainen ja perusteltu, huomioiden kunnan strategia ja tavoitteet. Hinku-tavoitteiden mukaisesti kunnassa tulee pyrkiä ehkäisemään jätteen syntyä ja parantaa jätteiden asianmukaista lajittelua. Myös kuntalaisilta on tullut useita yhteydenottoja muovinkeräyksen toteuttamiseksi viime vuosina.

Jätelain (646/2011, 8 §) yleisen etusijajärjestyksen mukaan ensisijaisesti tulee vähentää syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Toissijaisesti syntyvää jäte tulee pyrkiä käyttämään uudelleen tai kierrättää materiaalina. Ja mikäli materiaalin kierrätys ei jätteen epäpuhtauksien tai tekniikka syiden johdosta onnistu, niin se tulee hyödyntää energiana. Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä ei ole vielä vaadetta muovin erilliskeräykselle. Jätehuoltomääräykset ovat muuttumassa ja päivittymässä samanaikaisesti, kun jätelakia päivitetään kierrätyksen tehostamiseksi. Jätelakiin on tulossa materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet koskien myös muovipakkauksia. Lakiuudistuksen taustalla ovat EU:n jätedirektiivin, pakkausjätedirektiivin, kaatopaikkadirektiivin, romuajoneuvo-, paristo- sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivien muutokset. Nämä EU:n jätesäädöspaketin edellyttämät lainsäädäntömuutokset on annettava 5.7.2020 mennessä.

Pakkausmateriaalien keräysvastuu on Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:llä, jolla on muovipakkausten keräilyastiat pääasiassa kauppojen pihoissa. Ekopisteisiin erilliskerätyt muovipakkaukset kuljetetaan Riihimäelle Fortumin muovijalostamoon, jossa noin 70 prosenttia hyödynnetään materiaalina ja 30 prosenttia energiana. Kierrätysmuovia käytetään muun muassa ämpäreiden ja muovikassien raaka-aineena. Muovipakkausten lajittelussa on erityisen tärkeätä huolehtia, että keräysastiaan saa laittaa vain puhtaita muovipakkauksia. Jos pakkauksen puhdistamiseen tarvitaan lämmintä vettä ja pesuainetta, on silloin ympäristön kannalta parempi ratkaisu laittaa pakkaus sekajätteeseen ja siten hyödyntää energiana Tammervoiman hyötyvoimalassa. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueella on muovipakkausten kiinteistökohtaista keräystä toteutettu vain kaupunkiseudun kunnissa tämän vuoden aikana.

Hämeenkyrön Kyröskoskella on Rinki Oy:n ekopisteessä kolme muovinkeräysastiaa ollut käytössä jo parisen vuotta. Viime vuonna kerätyn kierrätysmuovin määrä oli 15,9 tn ja nyt näyttäisi keräysmäärän kasvaneen n. 30 % edellisvuodesta. Hämeenkyrössä on kuntalaisilta saadun palautteen mukaan tarve erityisesti saada oma muovinkeräyspiste Kirkonkylään. Rinki Oy:n kanssa asiasta on neuvoteltu jo aiemmin ja nyt aloitteen johdosta vielä tiiviimmin. Rinki Oy:n tavoitteena on sijoittaa muovinkeräyspisteet ensisijaisesti kauppojen yhteyteen, koska kaupat myyvät pakkauksia, ja siten tavoitetaan laajempi kävijä- ja käyttäjäkunta sekä materiaalivirrat. Valitettavasti neuvottelut ovat olleet tuloksettomat, koska Rinki Oy ei ole suunnittelemassa uusia muovipakkausten keräyspisteitä ennen kuin jätelain muutokset ja sen tuomat velvoitteet ovat tiedossa. Aloite ja toiveet muovinkeräyspisteiden lisäämisestä on kirjattu ja menevät tuottajayhteisölle käsiteltäväksi, jossa päätökset tehdään pari kertaa vuodessa. Muovinkeräystä on tavallisesti lisätty silloin, jos tarvitaan tasaavaa keräystä, siten ettei keräyspisteiden ylitäyttyminen aiheuta roskaantumista. Kunnalla on myös halutessaan jätelain mukainen mahdollisuus täydentää tuottajien keräystä järjestämällä keräystä kustannuksellaan. Tällöin kunta kustantaa keräysastian ja sen tyhjennyksen sekä vastaa keräyspaikan siivouksesta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä on saatu alustavat kustannukset muovinkeräyksen lisäyksestä.  

- kunta vuokraa kaksi muovinkeräysastiaa (yht. 5 m3) Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä, kustannus 30 €/kk (alv 0 %)
- astioiden tyhjennysväli aluksi kerran kuukaudessa 142,60 €/kk (alv 0 %) sisältäen 79 € kuljetusauton siirtymäkustannuksen Ylöjärveltä Hämeenkyröön
- muovinkeräyksen kustannukset 172,60 €/kk ja 2071,20 €/vuosi (1 tyhjennys/kk)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta esittää vastaukseksi valtuustoaloitteeseen, että Hämeenkyrön kunta strategiansa mukaisesti edistäisi jätteiden lajittelua alueellaan ja ottaisi muovinkeräyksen lisäyksen Hämeenkyrön Kirkonkylän alueelle huomioon vuoden 2021 talousarviossa. Muovinkeräysastiat voidaan sijoittaa terveyskeskuksen parkkialueelle lähelle ekopistettä.

Asian käsittely
Keskustelun kuluessa Saija Palonen teki muutetun päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta esittää vastaukseksi valtuustoaloitteeseen, että Hämeenkyrön kunta strategiansa mukaisesti edistäsi jätteiden lajittelua alueellaan ja ottaa Hämeenkyrön Kirkonkylän alueelle muovinkeräyksen tammikuussa 2020. Muovinkeräysastiat voidaan sijoittaa terveyskeskuksen parkkialueelle lähelle ekopistettä.

Lautakunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet kannativat muutettua päätösehdotusta.

 

Päätös

Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Valmistelija

Tiina Paloranta, talousjohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta 10.12.2019, 110 §

Muovinkeräyspiste on kiinteistön Härkikuja 10, Hämeenkyrö, pysäköintipaikalla samassa paikassa muiden kierrätyslaatikoiden kanssa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se

  1. hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
  2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Hallitus 3.2.2020, 15 §

Päätösehdotus

Hallitus esittää valtuustolle, että se

  1. hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
  2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Aloitteen 1. allekirjoittaja Nordfors, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)