Kunnanvaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 3.3.2020. Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 2.3.2020 (kuulutus 23/2020) ja julkaistu UutisOivassa 5.3.2020.

Valtuutettu Heimo Nordfors on ilmoittanut spostilla 1.3.2020 esteestä saapua valtuuston kokoukseen. Kokoomuksen 1. varavaltuutettu on muuttanut pois paikkakunnalta, joten varavaltuutetuksi kokoukseen on kutsuttu Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Anssi Juntunen.

Valtuutettu Jarmo Järvinen on ilmoittanut spostilla 6.3.2020 esteestä saapua valtuuston kokoukseen. SDP:n 1. varavaltuutettu Sami Mäkelä on kutsuttu kokoukseen.

Valtuutettu Johanna Martikainen on ilmoittanut spostilla 8.3.2020 esteestä saapua valtuuston kokoukseen. Vihreiden 1. varavaltuutettu Timo Ponkiniemi on myös estynyt saapumasta kokoukseen. Vihreiden 2. varavaltuutettu Raguram Erriahia ei tavoitettu puhelimitse eikä myöskään Vihreiden 3. varavaltuutettua Harri Haraholmaa.

Valtuutettu Päivi Arhenius on ilmoittanut spostilla 9.3.2020 esteestä saapua valtuuston kokoukseen. SDP:n 2. varavaltuutettu Marja Seulanto on kutsuttu kokoukseen.

Päätös

Todettiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)