Kunnanvaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  1. Ennen valtuuston kokouksen alkua Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen kertoo kuntien roolista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouksessa jätettiin valtuustoaloite, jonka ensimmäinen allekirjoittaja on Miska Vesikko. Aloite koskee Koskilinnan remontoimista Hämeenkyrön kunnanvirastoksi.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)