Kunnanvaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Aloitteet 2019

HMKDno-2020-32

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Paloranta, talousjohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 31 §, Valtuutettujen aloitteet

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Hallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Liitteenä on vuonna 2019 jätetyt aloitteet.

Aloitteet vuodelta 2018, jotka käsitelty vuonna 2019:

 • Valtuustoaloite 1/2018; vanhusasiavaltuutetun toimi
  Käsitelty valtuustossa 18.2.2019, 5 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 2/2018; Nobel-kirjailija F.E. Sillanpään näköispatsas Hämeenkyröön
  Käsitelty valtuustossa 18.2.2019, 6 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 5/2018; alle 25-vuotiaiden nuorten maksuton ehkäisy
  Käsitelty valtuustossa 18.2.2019, 8 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 6/2018; ilmaiset kuntosalivuorot eläkeläisille
  Käsitelty valtuustossa 18.2.2019, 9 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 7/2018; vauvaraha käyttöön Hämeenkyröön
  Käsitelty valtuustossa 18.2.2019, 10 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 8/2018; aloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamiseksi
  Käsitelty valtuustossa 18.2.2019, 11 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 10/2018; tekninen toimi velvoitetaan toteuttamaan Heinijärven koulun piha-alueen liikennejärjestelyt turvallisemmaksi sekä suunnittelemaan kevyenliikenteen väylän koulun oman tontin osalle
  Käsitelty valtuustossa 18.2.2019, 13 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 11/2018; Hämeenkyrön kunnan työntekijöillle maksuton 2-3 kerran fysioterapiakäynti
  Käsitelty valtuustossa 30.9.2019, 41 §; asia on loppuunkäsitelty
   

Valtuustoaloitteet vuodelta 2018, jotka ovat vielä valmistelussa

 • Valtuustoaloite 4/2018; koirapuisto
  Käsitelty valtuustossa 18.2.2019, 7 §; siirretty takaisin valmisteluun
 • Valtuustoaloite 9/2018; Hämeenkyrön kunnan positiivisen näkyvyyden kasvattaminen taajamissa
  Käsitelty valtuustossa 18.2.2019, 12 §; siirretty takaisin valmisteluun

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen luettelon aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Hallitus 3.2.2020, 16 §

Päätösehdotus

Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen luettelon aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)