Kunnanvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Valtuustoaloite 10/2020; Kirsikkapuisto

HMKDno-2020-484

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Katariina Pylsy on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 14.12.2020:

"Esitän, että Hämeenkyrön kunta perustaa Hämeenkyrön vanhan urheilukentän läheisyyteen kirsikkapuiston. Alue on toiminut matkailukäytössä ja sen kehittämistä on muutenkin suunniteltu.

Suomen suurin kirsikkapuiden tihentymä on Helsingin Roihuvuoressa. Japanilaistyylisessä puutarhassa ja Kirsikkapuistossa kasvaa yli 200 kirsikkapuuta. Hanami-juhlaa on virallisesti vietetty Roihuvuoressa vuodesta 2008 alkaen. Kukinta sijoittuu Helsingissä yleensä toukokuun toiselle ja kolmannelle viikolle sääoloista riippuen. Roihuvuoressa juhla on ohjelmallisia koko perheen picknik-tapahtumia.

Hämeenkyrö parantaisi Kirsikkapuiston avulla vetovoimaisuuttaan ja kirkastaisi kunnan medianäkyvyyttä sekä lisäisi matkailijoiden määrää ja kenties uusia asukkaitakin. Hyvin hoidettu nurmikkopohjainen kirsikkapuisto olisi myös upea nähtävyys ja se täydentäisi Hämeenkyrön lähiluontoverkostoa ja kukkapeltoja. Puiston hoito tarjoaisi myös nuorille pientä kesätyötä. Lähiluonnolla, kukkapelloilla ja kukkivilla puistoilla on mielenterveyttä parantavia vaikutuksia. Parhaiden terveyshyötyjen saamiseksi tarvitaan Hämeenkyröön monipuolisia luontoalueita rauhoittumista sekä ulkoilua varten.
Tästä syötävästä puistosta pystytään luomaan todellinen kuntalaisten olohuone ja keidas, jonne voidaan tulla esimerkiksi piknikille ja tapaamaan ihmisiä.

Esitän, että Hämeenkyrön kunta perustaa Hämeenkyrön vanhan urheilukentän läheisyyteen kirsikkapuiston. Toinen perustamisvaihtoehto voisi olla, että Hämeenkyrön kunnan taloudellisen tilanteen johdosta yritykset, yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt ostavat puistosta haluamansa määrän omia nimikkopuitaan ja näin keventävät kunnan
perustamiskustannuksia.

Puistoon asennetaan taulu, johon merkitään kirsikkapuiden lunastaneiden henkilöiden, yhdistysten tai yritysten nimet, jos puistosta myydään puiden osuuksia.

Puiden sato voidaan osittain tai kokonaan osoittaa yleiseen käyttöön kuntalaisille tai jatkojalostaa Hämeenkyrö-tuotteeksi paikallisten yrittäjien kanssa. Kirsikka kannattaa valikoida syötävän puiston lajikkeeksi useista syistä. Keväällä kirsikan kukinta-aika on lyhyt mutta sitäkin kauniimpi. Esimerkiksi Japanissa vanhojen kirsikkapuiden kukinta-aika on varsinainen
nähtävyys. Lisäksi kirsikkapuisto on helppohoitoinen.

Alkukesällä kirsikan kukinta saa henkäisemään syvään, loppukesällä punaisena loistavasta puistosta pääsee poimimaan mehukkaita marjoja suoraan puusta. Vitamiini- ja antioksidanttipitoinen kirsikka on nimittäin yksi terveellisimmistä raaka-aineista.

Kirsikat ovat pullollaan antioksidantteja ja tulehduksia rauhoittavia yhdisteitä, jotka hidastavat ikääntymistä ja suojaavat kroonisilta sairauksilta, kuten sydänsairauksilta ja Alzheimerin taudilta. Kirsikoiden jalostusarvo on huomattava ja puiston tuotteista voisi kehitellä vaikka mitä Hämeenkyrötuotteita.

Puiden istuttaminen on myös pitkäaikainen ilmastoteko, sillä puut toimivat hiilinieluina vuosikymmenien ajan. Kirsikkapuut sitovat hiiltä pienehköstä koostaan huolimatta. Jos istutettavia puita on esimerkiksi 24 kappaletta, sitovat ne 45 vuodessa 36 tonnia hiiltä, mikä vastaa noin 132 tonnia hiilidioksidia".

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että taloudellisesta tilanteesta johtuen kunnalla ei ole tässä vaiheessa resursseja tämän hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että vaikka tässä vaiheessa hanketta ei pystytä toteuttamaan, se voidaan lisätä tuleville vuosille suunniteltaviin hankkeisiin. Tilanne tarkastetaan vuosittain osana talousarvion suunnittelua.

Päätös

Hyväksyttiin

Kuvaus

Tekninen lautakunta 6.4.2021, 23 §.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle

  1. teknisen lautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
  2. aloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi valtuustoaloitteena

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Hallitus 3.5.2021, 107 §.

Päätösehdotus

Hallitus esittää valtuustolle

  1. teknisen lautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
  2. aloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi valtuustoaloitteena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä; valtuutettu Pylsy, tekninen lautakunta, hallintopalvelusihteeri Myllymäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)