Kunnanvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 18.5.2021. Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 18.5.2021 (kuulutus 95/2021) ja julkaistu UutisOivassa 20.5.2021.

Valtuutettu Perkonmäki on valtuuston päätöksellä 26.4.2021 pidätetty valtuutetun tehtävästä ja hänen tilallaan on Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Kati Seppä.

Valtuutettu Toivola on ilmoittanut esteestä saapua valtuuston kokoukseen 16.1.2021 saapuneella sähköpostilla. Hänen tilalleen on kutsuttu Perussuomalaisten 2. varavaltuutettu Harri Mokkila. Harri Mokkila on ilmoittanut puhelimitse 18.5.2021 esteestä saapua valtuuston kokoukseen ja hänen tilalleen on kutsuttu Perussuomalaisten 3. varavaltuutettu Jukka Paavola.

Valtuutettu Arhenius on ilmoittanut sähköpostilla 19.5.2021 esteestä saapua valtuuston kokoukseen. Hänen tilalleen on kutsuttu SDP:n 1. varavaltuutettu Sami Mäkelä.

Valtuutettu Pylsy on ilmoittanut sähköpostilla 20.5.2021 esteestä saapua valtuuston kokoukseen. Hänen tilalleen on kutsuttu Keskustan 2. varavaltuutettu Mikko Ahola. Keskustan 1. varavaltuutettu Jarmo Kalliola on estynyt saapumasta kokoukseen.

Valtuutettu Schroderus on ilmoittanut sähköpostilla 20.5.2021 esteestä saapua valtuuston kokoukseen. Hänen tilalleen on kutsuttu Kokoomuksen 1. varavaltuutettu  Erkki Norokorpi.

Vanhusneuvoston edustaja Hannele Nordfors on ilmoittanut sähköpostilla 17.5.2021 esteestä saapua valtuuston kokoukseen. Hänen tilallaan vanhusneuvoston edustajana on Heikki Uusitalo.

Päätös

Todettiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)