Kunnanvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Henkilöstökertomus 2020

HMKDno-2021-177

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Henkilöstökertomus kertoo henkilökuntaan liittyvää tietoa edelliseltä vuodelta ja vertailutietoina aiemmilta vuosilta. Henkilöstökertomuksessa kuvataan mm. erilaisten tunnuslukujen avulla henkilöstön tilaa, henkilöstöön kohdistuneita investointeja sekä yhteistoimintaa. Henkilöstökertomus tuottaa tietoa niin päättäjille kuin kunnan johdolle, esihenkilöille että henkilöstölle erityisesti kehittämiskohteiden määrittelyn tukemiseksi.

Henkilöstökertomuksen sisältö mukailee KT:n suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämisestä. Talousarvion yhteydessä hyväksyttävä henkilöstösuunnitelma sisältää suunnitelman tarvittavasta henkilöstön määrästä, osaamisesta ja kehittämiskohteista tuleville vuosille. Em. toteutumatiedot raportoidaan henkilöstökertomuksessa.

Liitteenä henkilöstökertomus 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle,​ että se merkitsee tiedokseen henkilöstökertomuksen 2020.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Kuvaus

Hallitus 12.4.2021, 88 §.

Päätösehdotus

Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen henkilöstökertomuksen 2020.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

lautakunnat, asianhallintasuunnittelija Tenho, henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)