Kunnanvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Arviointikertomus 2020

HMKDno-2020-272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erkki Jortikka, palvelupäällikkö, erkki.jortikka@hameenkyro.fi

Kuvaus

Arviointikertomuksessa esitetään tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kunnan eri toimielimet ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteutumisessa.  Arviointiin kuuluu myös kannanotto kunnan toiminnan tuloksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Tarkastuslautakunnan työn vaikuttavuutta lisää, kun sitä käsitellään ja siitä keskustellaan eri toimielimissä.

Kuntalain mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 

Päätösehdotus

Hyväksyy arviointikertomuksen sekä lähettää sen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Janne Mäkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 13.55.

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi arviointikertomuksen 2020. Vuoden 2020 arviointikertomus luovutettiin valtuuston puheenjohtajalle Kirsi Parhankankaalle 3.5.2021.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarkastuslautakunta, lautakunnat, asianhallintasuunnittelija Tenho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)